Föreningens årsmöte 16.6.2020

Föreningens årsmöte hålls tisdagen 16.6.2020 kl.18:00 ute på Simsalö skolhus gård (vid dåligt väder inomhus)

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Servering

Vi hoppas att föreningens medlemmar i mån av möjlighet deltar i mötet.

Styrelsen