Service och tjänster

Sibbo kommuns friluftsområden på Östholmen, Furuholmen, Söderkullalandet, Möholmen och Norrkullalandet erbjuder möjligheter att besöka och uppleva skärgården. Områdena är försedda med bryggor och landtagningsplatser för fritidsbåtar, man kan övernatta och simma, och Tiira vattenområde är avsett för fiske. Friluftsområdena är försedda med kokskjul, grillar, bord och bänkar och utedass.

Pilkare

 

Privata företagare upprätthåller caféverksamhet, möjligheter att hyra stugor och andra lokaliteter, ordnar skärgårdskryssningar och program. Skärgårdens förbindelsetrafik sköts även av en privat företagare. Privata hamnar med uthyrning av båtplatser finns på olika ställen på fastlandet. Förbindelsebryggor finns i Storören, Gumbostrand,  Kalkstrand och Spjutsund/Svartbäck.

Sibbo kommuns skärgårdskarta >>>

Sibbo skärgårdsbroschyr 2022 >>>