Styrelse

Sibbo Skärgårds Öförening r.f., styrelse och funktionärer

 

Ordförande:
Barbro Lindström
Simsalö 260, 01120 Västerskog
ordforande.sibboskargard@gmail.com
050 350 7170

Viceordförande:
 Inger Strand

Medlemmar:
Harry Bohm
Charlotte Koski
Gun Grann
Clara Lindqvist

Suppleanter:
Heidi Mittler
Emil Helenius
Olavi Luukkanen