Styrelse

Sibbo Skärgårds Öförening r.f., styrelse och funktionärer

 

Ordförande:
Barbro Lindström
Simsalö, 01120 Västerskog
ordforande.sibboskargard@gmail.com
050 350 7170

Viceordförande:
 Inger Strand

Medlemmar:
Harry Bohm
Charlotte Koski
Harrieth Lindström
Gun Grann

Suppleanter:
Rea Holmberg
Heidi Mittler
Emil Helenius