Föreningen

Sibbo Skärgårds Öförening r.f. är en svenskspråkig förening med hemort Sibbo. Föreningens syfte är att befrämja kultur- och ungdomsverksamhet, förbättra samhörigheten och öka trivseln samt utveckla servicen i Sibbo skärgård. Föreningen arrangerar informations-, kurs- och kulturevenemang, och kan ta initiativ och ge utlåtanden i ärenden som berör skärgården. Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som sammanträder 4-5 gånger per år. Alla medlemmar kallas till årsmöte en gång i året, årsmötet behandlar i föreningsstadgarna nämnda ärenden och väljer styrelse för följande verksamhetsår.

Simsalö skolas fönster

Simsalö skola