Sibbo Skärgård

Sibbo är en kommun där ungefär hälften av arealen, över 300 km2, består av havsvattenområde, alltså en verklig skärgårdskommun. Sibbo skärgård omfattar ett 50-tal större holmar och öar, och därtill små skär och klippor. Fastlandsstranden går i öst-väst -riktning genom hela kommunen. Skärgården sträcker sig från Svartbäckfjärden med Borgå som granne i öst till Kalkholmsfjärden med Helsingfors som granne i väst. I nord-syd -riktning sträcker sig skärgården från fastlandsstranden flere tiotals kilometer ut i Finska viken. Skärgårdens karaktär växlar från lugna inomskärsidyller till skummande öppet hav. Både djur- och växtarter är väl representerade i Sibbo skärgård och här trivs såväl de fast bosatta som fritidsboende och besökare.

Sibbo skargard karta