Föreningens årsmöte 23.4. 2015 kl.18.00 på Simsalö skola