Årsmöte

När:
26.5.2019 kl. 14:00
2019-05-26T14:00:00+03:00
2019-05-26T14:15:00+03:00
Var:
Simsalö skolhus
Simsalö
Kontakt:
Barbro Lindström
+358503507170

Kallelse till Sibbo skärgårds öförening rf:s årsmöte.

Mötet hålls på Simsalö skolhus söndagen 26.5.2019 kl.14:00

 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt ändringar i stadgarna.

Förslagen till ändringarna är följande:

punkt 6– tilläggs: styrelsemedlem kan delta i mötet också per e-post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under möte
Motivering: Dagens teknik möjliggör ett smidigare sätt att delta i möten.

punkt 8– ändras ordet revisor till verksamhetsgranskare samt räkenskapsperioden till 1.4-31.3.
Motivering: det som tidigare hette revisor har enligt ändringar i föreningslagen, som  trätt i kraft den 1 september 2010, ändrats till verksamhetsgranskare. Räkenskapsperioden ändras för att följa årsmötestiden (punkt 9)

punkt 9– ändras tidpunkt för årsmötet från februari-mars till maj-juni
Motivering: Tidpunkten ändras för att göra det möjligt för flera medlemmar att delta i årsmötet då det är bättre före.

punkt 11– årsmöteshandlingarna:  5. …revisorns utlåtande presenteras ändras till verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras. 9. Val av revisor ändras till val av verksamhetsgranskare.
Motivering: det som tidigare hette revisor har enligt ändringar i föreningslagen, som  trätt i kraft den 1 september 2010, ändrats till verksamhetsgranskare.

Förslaget till de nya stadgarna kan läsas på föreningens hemsida på adressen: www.sibboskargard.fi/info/

Vi hoppas att föreningens medlemmar i mån av möjlighet deltar i mötet.

Styrelsen